Projektovanje i stvarnost

Projektovanje i stvarnost

Objekti niču oko nas i uglavnom se priča samo o izvođačima koji izvode objekat. Faza projektovanje i izrada projekata se uglavnom ne spominje, da ne spomenumo sad situacije kad na otvaranje objekta ni ne pozovu projektante. U slučaju da se spominje i projektant onda uglavnom se arhitekti oni kojima se ime zna. Naročito ako je u pitanju neki arhitektonski dobro rešen objekat koji ima izgled koji će označiti deo grada. O projektantima konstrukcije vrlo retko se priča. Ali iza svakog uspešno izvedenog objekta stoji jedan projektant konstrukcije bez koga objekat bi ostao samo ideja na papiru.

Gde smo mi projektanti arhitekture i konstrukcije i samo projektovanje ?

Svako projektovanje počinje potrebom Investitora koji ima potrebu da dobije objekat koji će zadovoljiti njegove potrebe u funkcionisaju i poslovanju. Ovaj proces počinje vrlo rano, možda još pre nego što se odabere lokacija. Nakon izrade idejnog projekta i odabira lokacije počinje se sa konkretnije. Prvo ide arhitektura. Da bi proces projektovanja bio ozbiljno i kvalitetno obavljen, od samog starta mora da bude uključen i projektant konstruktivnog smera i statičar. Vrlo je nezgodno kad statičaru stigne na sto arhitektonsko rešenje koji je urađen bez konsultacije vezano za moguća rešenja nosive konstrukcije. Onda dolazi do komplikacija a možda i prvobitnog rešenja jer konstrukcija ne može da “lebdi”. Uspešni i bez dodatnih komplikacija su oni projekti kod kojih su sve struke uključene od samog početka.

Projektovanje

Projektovanje

Situacija na građevinskom tržištu je veoma zasićena. Kome projektovanje poveriti? Može da se bira. Ponuđene cene su različite i kvalitet dobijene usluge je različita. Pri odabiru projektanta potrebno je da projektni biro bude pouzdan, kvalitetan, sa referencama i da radi isključivo sa legalnim licencama programa. Jeftinije u startu možda nije najpovoljnije po završetku projekta.

Odabrati dobrog i povoljnog projektnog biroa je izazov koji nema recept za odabir.

Projektovanje može da bude:

  • kvalitetno,
  • brzo,
  • jeftino.

Pitate se kako to? Od ove tri karakteristike možete da birate samo dva: ako odaberete jeftino i brzo to nije kvalitetno! Razume se!

Neke od naših poslednjih projekata moežete pogledati ovde. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama kontaktirajte nas!