Šta znači biti inženjer?

Šta znači biti inženjer?

Kad se nakon srednje škole mlada osoba odluči da bude inženjer je jako važna ali još samo jedna odluka u nizu. Ta odluka je doneta kao rezultat jedne želje i vizije da neko želi da se bavi tom profesijom i da radi projektovanje ili izvođenje, ili je odluka koja je doneta jer se mora krenuti dalje. Nije svejedno, struka se mora voleti. Može se zavoleti, ali je srećnija okolnost kad se već krene sa željom: biću inženjer!

Škola, fakultet uči nas svegmu i svačemu. Nakon fakulteta se dobija zvanje inženjera. To je samo karta za dalje. Znanje koje je poneo potrebno je dopunjavati i usavršavati. To je kao stručno usavršavanje ali paralelno sa svakodnevnim inženjerskim radom. Samostalno započeta praksa je vrlo teška za mladog inženjera. Pokupiti potrebno znanje je jednostavnije kad imate pored sebe kolege koje već imaju praksu, samim tim i puno praktičnog znanja i iskustva. Poželjno je da prvi posao bude u projektnom birou ili kod izvođača gde se može naučiti šta sve treba jedan inženjer da zna u realnom životu.

Zaposliti mladog inženjera u projektni biro ili kod izvođača je velika investicija za poslodavca. Treba obezbediti dosta toga (radni sto, računar, softver) da bi se počelo sa ulaganjem u budućnost. Inženjer se formira radom, puni se informacijama. Potrebno je da ima samopouzdanje, osnovno znanje koje mora primeniti, da zna kombinovati više segmenta znanja koji je potrebno da inženjer ima kako bi postigao svoj cilj, da uradi projekat na osnovu kojeg se može ostvariti želja investitora, naručioca.

Inženjer

Inženjer

Nije jednostavno biti inženjer u današnje vreme. Zahtevi i podloge za projektovanje se menjaju brzo i ponekad je vrlo teško pratiti sve promene, naročito kad se radi o velikom i zahtevnom projektu na kome osoba ove profesionalne kvalifikacije radi. Internet i brzina razmene informacija je toliko brza da rešenje koji razradi inženjer danas i pošalje ostalim učesnicima u projektu možda je već zastarela jer su se zahtevi u međuvremenu promenili.

Biti inženjer u današnje vreme nije lako. Informacije treba pratiti i težiti tome da raspolažemo sa najažurnijim podlogama jer niko ne želi raditi isti posao više puta. Svaka sitna ispravka košta vreme a vreme nije jeftino.

Neke od naših poslednjih projekata moežete pogledati ovde. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama kontaktirajte nas!